Dr. Hakan SARMAN

    Dr. Hakan SARMAN 1980 yılında doğdu. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.  Uzmanlık eğitimini 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 2005 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden doktora, 2011 yılında Kocaeli Tıp Fakültesinden ortopedi uzmanlığımı alarak mezun oldum. 
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardım. Doç. Dr olarak 3 yıl çalıştı. Literatür taraması, etkin makale aranması ve güncel tıbbi bilgilerin takibini iyi yapabilmektedir.
   İngilizce konuşabilmekte ve yazabilmektedir.
   2017 yılından beri çeşitli özel hastanelerde cerrahi hekim, evde bakım hizmeti, sigorta ve ilaç şirketlerine danışmanlık yapmaktadır. 
   Dr. Sarman uluslararası/ulusal 50 bilimsel makale, 63 kongre sunumuna sahip olup ve bekleyen çalışmaları da mevcuttur. Ayrıca bir kitap bölümü de mevcuttur. Şu ana kadar yönettiği ve katıldığı bilimsel bazı araştırmaları mevcuttur. Kendisi şuana kadar birçok uluslararası/ulusal kongreye katılmıştır.
   Dr. Sarman ihtisas ve uzmanlık döneminde yurt içi ve yurt dışında bir çok mesleki kongre ve toplantıya katılarak bilgi ve deneyimlerini artırdı. Mesleki beceri ve uzmanlık alanları aşağıda detaylı şekilde sunulmuştur.

UZMANLIK ALANLARI:

 1. Eklem Protez Cerrahisi (Artroplasti)
  1. Total diz protezi
  2. Parsiyel diz protezi
  3. Kalça protezi
  4. Omuz protezi
 2. Pediatrik ortopedi
  1. Gelişimsel Kalça Çıkıklığı (GKD)
  2. Doğumsal Ayak Çarpıklığı (PEV)- Yaklaşık 550 civarında çocuk ayaklarını alçılama ile tedavisi yapmıştır
 3. Spor yaralanmaları (Kapalı ameliyat tekniğiyle)
  1. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
  2. Artroskopik diz menisküs yırtık onarımı
  3. Artroskopik omuz cerrahisi
 4. Ayak ve Ayak Bilek Cerrahisi
  1. Aşil tendon kopmasında kapalı ameliyat tekniği ile onarım
  2. Ayak estetik cerrahi  (Halluks valgus ve halluks rijitus ameliyatları)
  3. Düz tabanlık (Pes planus) tedavisi ve cerrahisi
  4. Sinüs tarsi sendrromu tedavisi ve cerrahisi
 5. El ve El Bilek (Üst Ekstremite) Cerrahisi
  1. Karpal tünel sendromu (Median sinir sıkışması) tedavisi ve cerrahisi
  2. Kübital tünel sendromu (Ulnar sinir sıkışma) tedavisi ve cerrahisi
  3. Posterior interosseöz sinir (PIN) kısmi sinir tedavisi ve cerrahisi
  4. Parmak kopma (ampütasyon) reimplantasyon tedavisi ve cerrahisi
  5. Ganglion kisti tedavisi ve cerrahisi
 6.  Acil Ortopedik Travma Tedavisi ve Cerrahisi
 7. Kas İskelet Tümör Cerrahisi 
 8. Boy ve Ekstremite Uzatma Cerrahisi

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

 1. La Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, The International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)
 2. Türk Tabipler Birliği (TTB)
 3. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 4. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) 

ALDIĞI ÖDÜLLER:

 1. Sarman H. Osteosarkom Hücrelerinde Timokinon ve Antikanser İlaçların Kemoterapatik Etkileşimi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya. (Kemik ve yumuşak doku tümörleri alanında en iyi sözlü sunum ödülü)
 2. Sarman H. İzzet Baysal Vakfı Takdir Belgesi. 05.03.2016, Bolu.
 3. Sarman H. İzometrik kuadriseps egzersizinde yeni bir uygulama yöntemi. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya. (Spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi alanında en iyi poster ödülü)

SERTİFİKALAR ve KURSLAR

 1. AO Trauma Couse-Principles in Operative Fracture Managment, 18–21 June 2011, Istanbul/ Turkey.
 2. Temel Artroplasti Kursu, 29–30 Mart 2008, Ankara.
 3. 0–6 Ay Arası GKD-PEV Tanı ve Tedavi Uygulamalı Kursu, 28–29 Haziran 2008, Konya.
 4. C Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (B Kategorisi- Araştırmacılar). 31 Mayıs 2010, Kocaeli.
 5. Temel İntramedüller Çivileme Kursu, 13–16 Ocak 2011, Çeşme/İzmir.
 6. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 22–24 Eylül 2011, İstanbul.
 7. Gazi Omuz Artroskopi Kursu Sertifikası, 4–5 Ocak 2013, Ankara

YÖNETTİĞİ PROJELER

 1. Aşil Tendon rüptürü hastalarında köprüleme metodumuz. Proje No:70.HD, Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2011, Proje Yürütücüsü.
 2. Medial malleol transvers kırıklarının inek malleolleri üzerinde bilateral vida, malleol vidası, gergi bandı ve hazır gergi bandı yöntemlerinin biyomekanik olarak karşılaştırılması. Proje No: 08.17.860 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2015, Yardımcı Araştırmacı.
 3. Obez çocuk ve adelosanlarda omurga ve alt ekstremite antropometrik değerlendirme. Proje No:08.17.855, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2016, Proje Yürütücüsü.
 4. MRSA Osteomiyelitinde hayvan ceftaroline ile teikoplanin tedavi yanıtın karşılaştırılması: Deneysel hayvan çalışması. Proje No: 08.17.907, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2016, Proje Yürütücüsü. 

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ/ BİLİMSEL DANIŞMA KURULLUĞU

 1. Osteology and Rheumatology Open Journal- ASSOCIATE EDITORS (http://openventio.org/EditorialBoard/OsteologyandRheumatology.html)
 2. Orthopedics Research and Traumatology Journal- EDITORIAL BOARD (http://openventio.org/EditorialBoard/OrthopedicsResearchandTraumatology.html)
 3. Journal of Orthopedic Surgery and Rehabilitation- EDITORIAL BOARD (http://www.alliedacademies.org/orthopedic-surgery-and-rehabilitation/editors.php)
 4. ARC Journal of Orthopedics- EDITORIAL BOARD (http://www.arcjournals.org/journal-of-orthopedics/editorial-board)
 5. Foot & Ankle: Studies- EDITORIAL BOARD (http://austinpublishinggroup.com/foot-ankle-studies/editorialBoard.php)
 6. Sakarya Tıp Dergisi- ULUSLARARASI BİLİMSEL DANIŞMA KURULU (http://sakaryamedj.com/?sayfa=dkurul)

BİLİMSEL ESERLER ve YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. Memisoglu K, Atmaca H, Sarman H, Aydın A. Delayed reconstruction of quadriceps tendon rupture with Endobutton: a new technique. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2011; 5(21): 371-374. DOI: 10,1007/s00590–010–0718–1.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 2

A2. Muezzinoglu US, Memisoglu K, Sarman H, Aydın A, Atmaca H. Internal Splinting: A new technique for achilles tendon repair. Techniques in Foot and Ankle Surgery. 2013;12(2): 92-98. DOI: 10.1097/BTF.0b013e318290ff37.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 5

A3. Sarman ZS, Yuksel N, Sarman H, Bayramgurler D. Proteus Syndrome: Report of a Case with Developmental Glaucoma. Korean J Ophthalmol. 2014;28(3):272-274. DOI: 10.3341/kjo.2014.28.3.272.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 1

A4. Uslu M, Isik C, Ozsahin M, Ozkan A, Yasar M, Orhan Z, Inanmaz ME, Sarman H. Flexor tendons repair: effect of core sutures caliber with increased number of suture strands and peripheral sutures. A sheep model. Orthop Traumatol Surg Res. 2014 Oct;100(6):611-616. DOI: 10.1016/j.otsr.2014.05.009.(SCI-E).

A5. Kesemenli CC, Sarman H, Baran T, Memisoglu K, Binbir I, Savas Y, Isik C, Boyraz I, Koc B. A new isometric quadriceps-strengthening exercise using EMG-biofeedback. Int J Clin Exp Med. 2014;7(9):2651-2655.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 4

A6. Boyraz I, Koc B, Boyaci A, Tutoglu A, Sarman H, Ozkan H. Ratio Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte in patient with Ankylosing Spondylitis that are treating with anti-TNF. Int J Clin Exp Med. 2014;7(9):2912-2915.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 36

A7. Cakir U, Kargi E, Sarman H, Isik C. Impact of Diabetic Foot on Selected Psychological or Social Characteristics. J Diabetes Res. 2014;2014: 981721.DOI: 10.1155/2014/981721.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 1

A8. Isik C, Kose KC, Inanmaz ME, Tagil SM, Sarman H.  The Mechanisms of Medial Pedicle Wall Violation: Insertion Method is as Important as Correct Cannulation of The Pedicle. Adv Orthop. 2014;2014: 283783. DOI: 10.1155/2014/283783.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 2

A9. Sarman H, Isik C, Bilgi M, Kaya YE, Sahin AA, Koc B, Boyraz I. Fracture of an
Osteochondroma of Humerus by Arm Tourniquet Inflated to Measure Blood
Pressure in Pediatric Patient with Radial Nerve Neuropraxia. J Med Cases. 2015;6(1):17-19. DOI: http://dx.doi.org/10.14740/jmc2015w.

A10. Boyraz I, Uysal H, Koc B, Sarman H. Clonus: Definition, Mechanism, Treatment. Med Glas (Zenica). 2015;12(1):19-26.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 3

A11. Boyraz I, Sarman H, Koc B, Isik C, Ozkan H. The Femoral and Lateral Femoral Cutaneous Nerve Palsy After Periacetabular Osteotomy Operation. J Med Cases. 2015;6(2):74-76. DOI: http://dx.doi.org/10.14740/jmc2033w.

A12. Sarman H, Cakir U, Koc B, Boyraz I, Isik C. Letter to the Editor concerning “The prevalence of depressive symptoms before and after surgery and its association with disability in patients undergoing lumbar spinal fusion”. Eur Spine J. 2015;24(2):412. DOI: 10.1007/s00586-014-3710-3.(SCI-E).

A13. Koc B, Sarman H, Boyraz I. Letter to: “Vitamin D levels and bone mass in rheumatoid arthritis”. Rheumatol Int. 2015; 35(3):507. DOI: 10.1007/s00296-015-3212-6.(SCI).

A14.  Boyraz I, Koc B, Sarman H, Caglar H. Multiple Nerve Damages Because of Occupational Risk Factors. J Med Cases. 2015;6(3):128-130. DOI: http://dx.doi.org/10.14740/jmc2068w.

A15. Koc B, Sarman H, Boyraz I. Comment on “The Effect of a Community-Based, Primary Health Care Exercise Program on Inflammatory Biomarkers and Hormone Levels. Mediators Inflamm. 2015; 2015:434218. DOI: 10.1155/2015/434218.(SCI).

A16. Boyraz I, Yildiz A, Koc B, Sarman  H. Comparison of High-intensity Laser Therapy and Ultrasound Treatment in the Patients with Lumbar Discopathy. Biomed Res Int. 2015; 2015:304328. DOI: 10.1155/2015/304328.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 9

A17. Boyraz I, Koc B, Aldemir O, Sarman  H. The Surgical Treatment of Patellar Subluxation in a Case of Kabuki Make-Up Syndrome. Prog Orthop Sci. 2015;1(1): 31-33. DOI: 10.5455/pos.20150508050717.

A18. Isik C, Demirhan A, Yetis T, Oktem K, Sarman H, Tekelioglu UY, Duran T. Efficacy of intraarticular application of ketamine or ketamine–levobupivacaine combination on post-operative pain after arthroscopic meniscectomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015;23(9):2721-2726. DOI: 10.1007/s00167-014-2962-0.(SCI).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 6

A19. Sarman H, Atmaca H, Cakir O, Muezzinoglu US, Anik Y, Memisoglu K, Baran T, Isik C. The Assessment of Postoperative Tendon Quality in Patients with Achilles Tendon Rupture Using Diffusion Tensor Imaging and Tendon Fiber Tracking. J Foot Ankle Surg. 2015; 54(5):782-786. DOI: 10.1053/j.jfas.2014.12.025.(SCI-E)

ALDIĞI ATIF SAYISI: 11

A20. Isık C, Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Akpınar F, Sarman H. Kirschner wire Versus Titanium Elastic Nails in Pediatric Femoral Shaft Fractures. Acta Ortop Bras. 2015;23(5):255-258. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-785220152305145030.(SCI-E).

A21. Memisoglu K, Muezzinoglu US, Atmaca H, Sarman  H, Kesemenli CC. Arthroscopic fixation with intra-articular button for tibial intercondylar eminence fractures in skeletally immature patients. J Pediatr Orthop B. 2016 Jan;25(1):31-36. DOI: 10.1097/BPB.0000000000000223.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 5

A22 Sarman H, Bayram R, Benek BS. Anticancer drugs with chemotherapeutic interactions with thymoquinone in osteosarcoma cells. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016;20(7):1263-1270.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 7

A23. Sarman H, Muezzinoglu US, Memisoglu K, Baran T. The vacuum-assisted closure for skin necrosis after revision total knee arthroplasty.  Int Wound J. 2016;13(5):843-847. DOI: 10.1111/iwj.12390.(SCI-E)

ALDIĞI ATIF SAYISI: 1

A24. Sarman H, Muezzinoglu US, Memisoglu K, Aydin A, Atmaca H, Baran T, Odabas Ozgur B, Ozgur T, Kantar C. Comparison of The Semi-invasive ‘Internal Splinting’ and Open Suturing Techniques in Achilles Tendon Rupture Surgery. J Foot Ankle Surg. 2016;55(5):965-970. DOI: 10.1053/j.jfas.2016.04.014.(SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 3

A25. Sarman  H, Isik C, Boz M, Boyraz I, Koc B, Aydın Turkogu S. Is RDW a predictive parameter for cubital tunnel syndrome patients requiring surgery? Acta Ortop Bras. 2016;24(4):187-190. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-785220162404156646. (SCI-E).

ALDIĞI ATIF SAYISI: 1

A26. Sarman H, Celik M, Bala MM. A Rare Cause of Shoulder Pain: Ganglion Cyst of the Acromioclavicular Joint. Osteol Rheumatol Open J. 2016;1(1):20-22. DOİ: 10.17140/ORHOJ-1-107.

A27. Boyraz I, Koc B, Sarman  H, Ozdemir M. Effect of robotic training on walking and balance in patient with hereditary spastic paraplegia.  Eur J Gen Med. 2016;13(3):63-64. DOI:10.15197/ejgm.1480. (ESCI)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

B1. Memisoglu K, Atmaca H, Kesemenli CC, Sarman H, Ceylan H. Mini-invasive technique for the indirect reduction and treatment of calcaneal fractures. 12TH European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 27-30 April 2011, Milan, İtaly.

B2. Sarman H, Baran T, Kantar C. Lateral polydactyly of the hand with foot. Controversies in Reconstructive Microsurgery Symposium. 6-8 December 2012, Istanbul, Turkey.

B3. Sarman H, Müezzinoglu S, Memisoglu K, Aydin A, Atmaca H, Baran T. Comparision Of The Semiinvasive Internal Splinting And Open Suturing Techniques In Achilles Tendon Ruptures. 9TH Biennial ISAKOS Congress. 12-16 May 2013, Toronto, Canada.

B4. Muezzinoglu U, Memisoglu K, Sarman H, Aydın A, Atmaca H. Internal Splinting: A New Technique for Achilles Tendon Repair. AOFAS Annual Meeting of the American Orthopaedic Foot & Ankle Society. 17-20 July 2013, Hollywood, Florida, USA.

B5. Sarman H, Atmaca H, Muezzinoglu U, Anık Y, Memisoglu K, Baran T. Diffusion Tensor Imaging and Muscle Fiber Tracking for the Assessment of Achilles Tendon Ruptures Healing. AOFAS Annual Meeting of the American Orthopaedic Foot & Ankle Society. 17-20 July 2013, Hollywood, Florida, USA.

B6. Sarman H, Kesemenli CC, Baran T, Memisoglu K, Binbir I. A New Method in Applying Isometric Quadriceps Strengthening Exercise. 34TH SICOT Orthopaedic World Congress. 17-19 October 2013, Hyderabad, India.

B7. Sarman H, Isık C, Inanmaz ME, Kose KC, Tekelioglu UY, Boyraz I, Koc B. Oturma Bozukluğu Düzeltilen Hastada Cerrahi Sonrası Gelişen Kırık Komplikasyonu. 4TH International Cerebral Palsy & Developmental Disorders Congress. 6-7 December 2013, Istanbul, Turkey.

B8. Boyraz I, Koc B, Aldemir O, Sarman H. Surgical and rehabilitation treatment of patellar dislocation in Kabuki Syndrome. 8TH World Congress for NeuroRehabilitation Towards New Horizons in NeuroRehabilitation. 8-12 April 2014, Istanbul, Turkey.

B9. Koc B, Boyraz I, Ozkan H, Yazici S, Goksugur N, Sarman H, Isik C. Brachioradial Pruritus Caused by Spinal Cord Tumor. 8TH World Congress for NeuroRehabilitation Towards New Horizons in NeuroRehabilitation. 8-12 April 2014, Istanbul, Turkey.

B10. Sarman H, Erkuran MK, Koc B, Boyraz I, Tekelioglu UY. A 10 Days Old Baby with Immobility of Upper Extremity After Shoulder Subluxation.  1ST Intercontinental Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014, Antalya, Turkey.

B11. Erkuran MK, Sarman H, Duran A, Ocak T. We Have Been Crushed But We Did Not Die. 1ST Intercontinental Emergency Medicine Congress. 15-18 May 2014, Antalya, Turkey.

B12. Boyraz I, Sarman H, Koc B, Isik C, Ozkan H. The Femoral and Lateral Femoral Cutaneous Nerve Palsy After Periacetabular Osteotomy Operation. 7TH ISPO European Congress in Prosthetics and Orthotics. 16-18 October 2014, Antalya, Turkey.

B13. Boyraz I, Duran A, Koc B, Erkuran MK, Sarman H. The demographic characteristics of patients admitted to the emergency due to low back pain. 2ND Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2ND International Critical Care and Emergency Medicine and Congress. 16-19 April 2015, Antalya, Turkey.

B14. Boyraz I, Yildiz A, Koc B, Sarman  H. Comparison of high-intensity laser therapy and ultrasound treatment in the patients with lumbar discopathy. 11TH International Turkish Spine Congress. 29 April-3 May 2015, Çeşme-İzmir, Turkey.

B15. Kaya Y.E, Isık C, Sarman H, Akpinar F. Biomechanical comparison of distal interlocking methods at sheep tibia models, used in fixation of distal tibia shaft fractures with intramedullary nails. Osteosynthese International 2015. 10-11 September 2015, Brussels, Belgium.

B16. Sarman H, Isik C, Cakıcı H, Ozturan KE, Boz M. Unnecessary EMG use in patients with peripheral neuropathy. 13TH Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM). 21-24 April 2016, Antalya, Turkey.

B17. Sarman H, Isik C, Boz M, Boyraz I, Koc B,Aydin Turkoglu S. Is the red cell distribution width a predictive parameter in patients with cubital tunnel syndrome requiring surgery? 13TH Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM). 21-24 April 2016, Antalya, Turkey.

B18. Sarman H, Ugur L, Atmaca H. Finite element analysis of implant lifespan and fracture line stability of malleolar screw and new design tension plate in the fixation of medial malleolar fractures. 37TH SICOT Orthopaedic World Congress. 8-10 September 2016, Rome, Italy.

B19. Sarman H, Isik C, Uslu M, Inanmaz ME. Medial opening-wedge high tibial osteotomy using a locking titanium plate with or without autografts. 37TH SICOT Orthopaedic World Congress. 8-10 September 2016, Rome, Italy.

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR:

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

C1. Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Editör: Cengiz Yakıncı. “Bölüm 16; Ayak Çarpıklığı (Çocuk)”. Hakan Sarman, 32-33, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2015 Ankara, Türkiye. ISBN: 978-605-4699-99-0.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

D1. İnanmaz ME, Sarman H, Şimşek İE, Başar H, Uslu M, Köse KÇ. Ortez Dizaynında Biyomekanik Simulasyon ve Standart Tekniğin Adolesan İdiyopatik Skolyoz Tedavisindeki Etkilerinin Karşılaştırılması: İlk Sonuçlar. Abant Med J. 2013;2(2):119-122. DOİ: 10.5505/abantmedj.2013. 55707.

D2. Sarman H, Memisoglu K, Baran T. Larsen Sendromu: Yenidoğan Döneminde Literatür Eşliğinde Bir Olgu Sunumu. Konuralp Medical Journal. 2013;5(3):51-54.

D3. Sarman H, Işık C, Şahin AA, Kuru T, Kızılay H, Taştan Ş, Besinli B, Baran T, Kantar C. El ve El Bilek Tümörlü Hastalarda Eksizyonel Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Abant Med J. 2014;3(1):55-61. DOI: 10.5505/abantmedj.2014.30602.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 1

D4. Işık C, Sarman H, Şahin AA, Karğı E, Sarman Z, Erkuran KM, Boyraz İ, Koç B. Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi seçenekleri. J Clin Exp Invest. 2014;5(2): 329-335.     DOI:10.5799/ahinjs.01.2014.02.0415.

D5. Sarman H, Tosun B, Baran T. Alveolar Rhabdomyosarcoma of the Hand: A Very Rare Case of Soft Tissue Sarcoma. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2014;16(2):43-45. DOI:10.18678/dutfd.85448.

D6. Boyraz İ,     Boyacı A, Koç B, Tutoglu A, Sarman H, Ozkan H, Güven U. The ratio Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte in patient with Rheumatoid Arthritis that are Treating with Anti-TNF. Acta Medica Anatolia. 2014;2(3):93-96. DOI: 10.15824/actamedica.19182.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 5

D7. Sarman H, Isik C, Inanmaz ME, Kose KC, Tekelioglu UY, Boyraz I, Koc B, Kaya YE. Postoperative Fracture Complications Seen in the Patients After Sitting Imbalance Correction. Acta Medica Anatolia. 2014;2(3):108-110. DOI: 10.15824/actamedica.63467.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 1

D8. Uslu M, Arıcan M, Isik C, Sarman H, Boyraz I. Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçlarının karşı taraf el bileği ile karşılaştırılması: radyolojik ve fonksiyonel değerlendirme. J Clin Exp Invest. 2014;5(3):403-409. DOI: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 2

D9. Işık C, Kaya YE, Cakici H, Akpinar F, Sarman H. A Forearm Skin Tear During Reduction Of Anterior Shoulder Dislocation In An Elderly Patient. Eur J Med Sci. 2014;1(4):147-149. DOI: 10.12973/ejms.2014.129p.

D10. Uslu M, Kezer M, Sarman H, Isik C. Late Arrival at the Hospital with Pulled Elbow: An Issue Missed by Parents. Acta Medica Anatolia. 2014;2(4):119-121. DOI: 10.15824/actamedica.10592.

D11. Müezzinoğlu ÜS, Sarman H, Memişoğlu K. Genç Erişkinlerde Kalça Ağrısına Yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics 2015;8(1):25-29.

D12. Boyraz İ, Duran A, Koc B, Erkuran MK, Sarman H, Yazici S. The Demographic Characteristics of Patients Admitted To the Emergency Due To Low Back Pain. Acta Medica Anatolia. 2015;3(1):17-23. DOI: 10.15824/actamedica.00840.

D13. Koç B, Boyraz İ, Sarman H. Bel Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni; Radyasyon Osteoiti. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015;12(1):177-178.

D14. Sarman H, Işık C, Baran T. Avasküler Nekroz’da Yol Haritası Nedir? Anatol J Clin Investig. 2015;9(3):149-152.

D15. Ozlu T, Sarman H, Alcelik A, Isik C, Yazıcı S, Tosun M, Caglar H. The Association of Omentin Levels in Non-Diabetic Postmenopausal Women with Bone Mineral Density and Total Body Composition. Acta Medica Anatolia. 2015;3(2):51-57. DOI: 10.15824/actamedica.00049

D16. Sarman H, Işık C, Çakıcı H, Özturan KE, Boz M, Şahin AA, Boyraz I, Koç B, Aydın Türkoğu Ş. Periferik Nöropati Hastalarında Gereksiz EMG Kullanımı. Eur J Health Sci 2015; 1(2): 63-65.

D17. Koç B, Boyraz İ, Sarman H. Gonartozun Patofizyolojisi ve Klinik Değerlendirilmesi. Abant Med J. 2015;4(4):413 – 419. DOI: 10.5505/abantmedj.2015.04274

D18. Koc B, Boyraz I, Ozkan H, Yazici S, Goksugur N, Sarman H, Isik C. Brachioradial Pruritus: Secondary to Cervical Ependymoma. J PMR Sci. 2015;18(3):200-203.

D19. Sarman H, Erkuran KM, Koc B, Boyraz I, Tekelioglu UY, Bayir H, Yildiz I. A Ten Days Old Baby with Immobility of Upper Extremity After Shoulder Subluxation. Eur J Health Sci 2016;2(1):31-32. DOI: 10.5505/eurjhs.2016.81300

D20. Boyraz I, Koç B, Sarman H, Özkan H, Tönük ŞB. A Child Patient Followed-up with the Diagnosis of Recurrent Complex Regional Pain Syndrome. Türk Osteoporoz Dergisi. 2016;22(1):47-49. DOI: 10.4274/tod.81994.

D21. Boyraz İ, Koç B, Sarman H, Erkuran MK. Bilateral Abducens Nerve and Right Facial Nerve Palsy Occuring After Head Trauma. J Contemp Med. 2016;6(2):110-113. DOI: 10.16899/ctd.51049.

ALDIĞI ATIF SAYISI: 1

D22. Sarman H, Işık C, Özkılıç R, Kaya YE, Şahin AA. Bilateral Elde Tutulumlu İzole Çoklu Tetik Parmak Hastalarında Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarımız. Eur J Health Sci 2016;2(2):45-48. DOI: 10.5505/eurjhs.2016.14622.

D23. Korkmaz AN, Çalışkan B, Sarman H.  Protezli eklemlerde üç fazlı kemik sintigrafisinde saptanan tutulum paternlerinin analizi. Bozok Tıp Dergisi. (KABUL: 12.04.2016).

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. Tosun B, Aydın A, Sarman H, Kocatürk M, Buluç L. Multipl egzositoza sekonder psödomadelung deformitesi ile birlikte travmatik kronik radyus başı dislokasyonu. 20. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.  23–28 Ekim 2007, Ankara. Acta Orthop Traumatol Turc, 2007;41(Suppl III):243.

E2. Memişoğlu K, Kesemenli CC, Al F, Sarman H, Müezzinoğlu ÜS. Radyoterapinin (CO60) distraksiyon osteogenezi üzerine etkisi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 3–8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir. Acta Orthop Traumatol Turc, 2009;43(Suppl I):80.

E3. Memişoğlu K, Aydın A, Sarman H, Al F, Baran T, Müezzinoğlu ÜS. Tibia eminens kırığının endobuttonla artroskopik onarımı. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2011;45(Suppl I):117.

E4. Sarman H, Gök Ü, Al F, Baran T, Güdük A, Kesemenli CC. Kronik ayak bilek çıkıklı hastada mini invaziv yöntem: Endobutton kullanılması. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2011;45(Suppl I):200-201.

E5. Memişoğlu K, Musaoğlu R, Ceylan H, Baran T, Yıldız NŞ, Sarman H. Çocuk suprakondiller humerus kırığında lateral çapraz tellemenin (Dorgan’ın tekniği) biyomekanik analizi. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2011;45(Suppl I):287.

E6. Sarman H, Memişoğlu K, Kantar C, Baran T, Müezzinoğlu ÜS, Aydın A, Atmaca H, Akansel G. Aşil Tendon Rüptürü Cerrahi Tedavilerinde Uzama Miktarı ve Fonksiyonel Sonuçlarının MRG ile Değerlendirilmesi. Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı. 24–26 Mayıs 2012, Ankara.

E7. Sarman H, Baran T, Musaoğlu R, Memişoğlu K, Kesemenli CC. Yaşlı Kalça Kırıkları ile Femoroasetebular Arasında İlişki Var Mı? 11. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem Cerrahisi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Lara, Antalya.

E8. Sarman H, Baran T, Tosun B, Anık Y. Üst Ekstremitede Malign Tümörlere Yaklaşım. Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı. 23–25 Mayıs 2013, Ankara.

E9. Memişoğlu K, Baran T, Sarman H, Atmaca H, Kesemenli CC, Müezzinoğlu ÜS. Femoroasetabular Sıkışma Sendromu Tanılı Hastaların Güvenli Dislokasyon İle Osteoplasti Operasyonu Klinik Sonuçları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim- 3 Kasım 2013, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2013;47(Suppl I):48-49.

E10. Baran T, Memişoğlu K, Atmaca H, Sarman H, Kesemenli CC, Müezzinoğlu ÜS. Endobutton Tespit Malzemesinin Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Dışı Kullanım Alanları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim- 3 Kasım 2013, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2013;47(Suppl I):71.

E11. Memişoğlu K, Baran T, Atmaca H, Sarman H, Kesemenli CC. Güvenli Dislokasyon Tekniği İle Kalça Eklemi Cerrahisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim- 3 Kasım 2013, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2013;47(Suppl I):208.

E12. Memişoğlu K, Baran T, Sarman H, Atmaca H. Septik Artritli Hastalarda Klinik Değerlendirme ve Laboratuar Sonuçlarının Uyumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim- 3 Kasım 2013, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2013;47(Suppl I):274-275.

E13. Atmaca H, Memişoğlu K, Baran T, Sarman H, Aydin A. Spontane Kuadriseps Tendon Kopması Olan Gecikmiş Olgularda Endobutton® ile Onarım. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim- 3 Kasım 2013, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2013;47(Suppl I):325.

E14. Işık C, Demirhan A, Yetiş T, Ökmen K, Sarman H, Tekelioğlu ÜY, Duran T. Artroskopik Menisektomi Sonrası Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntraartiküler Uygulanan Ketamin ve Ketamin-Levobupivakain Kombinasyonunun Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. 20-24 Kasım 2013, Antalya.

E15. Işık C, Sarman H, Uslu M, İnanmaz ME. Kilitli titanyum Puddu tipi plak İle tespit edilen medial açık kama yüksek tibial osteotomili vakalarda greft kullanılanlar ile kullanılmayanların karşılaştırılması. 4. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 17-20 Nisan 2014, İstanbul.

E16. Işık C, Sarman H, İnanmaz ME, Uslu M. Total diz protezi sonrası kronik insert çıkığı. 4. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 17-20 Nisan 2014, İstanbul.

E17. Işık C, Sarman H, İnanmaz ME, Uslu M. Beşinci metakarp boyun(Boksör kırığı) kırıklarında kapalı redüksiyon ve intramedüller tespit yöntemlerinin kıyaslanması. 4. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 17-20 Nisan 2014, İstanbul.

E18. Tekelioğlu ÜY, Demirhan A, Sarman H, Işık C, Koçoğlu H, Akpınar F. Kapalı Diz Cerrahisinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Popliteal ve Femoral Sinir Bloğu Deneyimimiz. 12. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem Cerrahisi Kongresi. 18-22 Nisan 2014, Antalya.

E19. Sarman H, Işık C, Şahin AA, Kuru T, Kızılay H, Taştan Ş, Besinli B, Baran T, Kantar C. El ve El Bilek Tümörlü Hastalarda Eksizyonel Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 12. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem Cerrahisi Kongresi. 18-22 Nisan 2014, Antalya.

E20. Işık C, Sarman H, İnanmaz ME, Kaya YE. Ayak Bileği Ligaman Yaralanmasını Taklit Eden Tibial Osteokondrom Nedeniyle Ayak Bileği Ağrısı. 12. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem Cerrahisi Kongresi.18-22 Nisan 2014, Antalya.

E21. Sarman ZS, Yuksel N, Sarman H, Bayramgurler D. Proteus Sendromlu Bir Olguda Gelişimsel Glokom. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi. 05-09 Kasım 2014, Kemer, Antalya.

E22. Kara S, Çakıcı H, Özturan KE, Sarman H, Işık C. Epifiz Kırıklarının N-Butyl-2-Cyanoacrylate (Nbca) ve Vida ile Tespitin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Radyolojik ve Histolojik Olarak Karşılaştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalışma. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014;48(Suppl I):78.

E23. Işık C, Sarman H, Şahin AA, Karğı E, Sarman Z, Erkuran KM, Boyraz İ, Koç B. Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi seçenekleri. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014;48(Suppl I):146.

E24. Sarman H, Işık C, Özkılıç R, Kaya YE. Bilateral Elde Tutulumlu; Çoklu Tetik Parmak. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014;48(Suppl I):149.

E25.Sarman H, Işık C, Baran T. Avasküler nekroz’da yol haritası nedir? 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014;48(Suppl I):165.

E26. Sarman H, Işık C, Bilgi M, Kaya YE, Şahin AA. Pediatrik Hastada Kan Basıncı Ölçümünde Kol Turnikesinin Şişirilmesine Bağlı Olarak Humerustaki Osteokondromun Kırılması İle Radyal Sinir Nöropraksisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2014;48(Suppl I):289-290.

E27. Dağıstan Y, Dağıstan E, Gezici AR, Çakır U, Bilgi M, Sarman H. Effects of Minimally Invasive Decompressive Surgery on a General Health, Pain and Disabilty Score in Older Patients with Spinal Stenosis. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2015, Antalya. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2015;25(Ek-1);158.

E28. Koç B, Boyraz İ, Tönük B, Mutaf N, Sarman H, Yazıcı S. Sırt Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni; Notalgia Parestetika. 25. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya.

E29. Koç B, Boyraz İ, Sarman H, Özdemir M, Yazıcı S. Neoplaziye bağlı diz ağrısı; nadir bir vaka. 25. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya.

E30. Boyraz I, Duran A, Koc B, Erkuran MK, Sarman H, Yazıcı S. Bel Ağrısı Nedeniyle Acile Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri. 25. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya.

E31. Boyraz I, Yildiz A, Koc B, Sarman  H. Lomber Diskopatili Hastalarda Yüksek Yoğunluklu Lazer Ve Ultrason Tedavisinin Karşılaştırılması. 25. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya.

E32. Koç B, Boyraz İ, Sarman H, Çağlar H. Mesleki Risk Faktörlerinden Kaynaklanan Multiple Sinir Hasarı. 25. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya.

E33. Boyraz İ, Koç B, Sarman H, Özdemir M. Herediter Spastik Paraparezili Hastada Robotik Tedavinin Yürüme ve Dengeye Etkisi. 25. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya.

E34. Sarman H, Işık C, Çakıcı H, Özturan KE, Boz M. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatili Hastalarda; Gereksiz EMG Kullanımı. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim-01 Kasım 2015, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015;49(Suppl I):64-65.

E35. Kaya YE, Işık C, Sarman H, Akpınar F. Distal Tibia Şaft Kırıklarının İntramedüller Çivi İle Tespitinde Distal Kilitleme Seçeneklerinin Koyun Tibialarında Biyomekanik Karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim-01 Kasım 2015, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015;49(Suppl I):75.

E36. Sarman H, Işık C, Özturan KE, Çakıcı H, Boz M. Ganglion Kisti; Vücutta Atipik Tutulumları.25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim-01 Kasım 2015, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015;49(Suppl I):177-178.

E37. Beyaz SB, İnanmaz ME, Ergönenç T, Palabıyık O, Tomak Y, Taş Tuna A, Sarman H. Ratlarda Oluşturulan Deneysel Ağrı Modelinde TNF-alfa Antagonistlerinin İntravenöz ve Epidural Uygulamalarının Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2-6 Aralık 2015, Antalya.

E38. Kurt AD, Demirhan A, Yıldız İ, Bayır H, Sarman H, Özturan KE, Koçoğlu H. Total Diz Artroplastisi Olacak Hastalarda Postoperatif Analjezi Amaçli Bupivakain, Lidokain, Bupivakain-Lidokain Karişimiyla Ultrasonografi Eşliğinde Yapilan Femoral Sinir Bloğunun Analjezik Etkilerinin Karşilaştirilmasi. 9. Ulusal Artroplasti Kongresi. 31 Mart-3 Nisan 2016, Antalya.

E39. Sarman H, Koç B, Boyraz I, Işık C.Akromioklavikular Eklem Çıkık Ön Tanılı Hasta Sonuçlarımız. 6. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşmasi. 12-15 Mayis 2016, İstanbul.

E40. Sarman H, Ugur L, Atmaca H. Medial Malleol Kırık Fiksasyonunda Yeni Dizayn Tension Plak ve Malleol Vidasının İmplant Ömrü ve Kırık Hattındaki Stabilitesinin Sonlu Element Analizi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2016;50(Suppl I):31.

E41.Sarman H, Bekdaş M. Obez Çocuk ve Adelosanlarda Omurga ve Alt Ekstremite Antropometrik Değerlendirme. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2016;50(Suppl I):92.

E42.Sarman H, Bayram R, Benek BS. Osteosarkom Hücrelerinde Timokinon ve Antikanser İlaçların Kemoterapatik Etkileşimi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2016;50(Suppl I):101.

E43. Bayram R, Benek BS, Sarman H. Metformin, MG63 Osteosarkom Hücrelerinde 5-florourasil ve Oksaliplatin Gibi Kanser İlaçlarının Gücünü Artırmaktadır mı? 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2016;50(Suppl I):109.

E44. Boyraz I, Koç B, Sarman H, Özkan H, Tönük B. Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya. Acta Orthop Traumatol Turc, 2016;50(Suppl I):169.

KATILINAN KONGRE VE KURSLAR:

KATILINAN ULUSLARARASI KONGRE VE KURSLAR:

 1. 35TH Congres of The International Society of Medical Hydrology and Climatology, 06–10 June 2006, Istanbul/ Turkey.
 2. AO Trauma Couse-Principles in Operative Fracture Managment, 18–21 June 2011, Istanbul/ Turkey.
 3. 34TH SICOT Orthopaedic World Congress. 17-19 October 2013, Hyderabad/ India.
 4. 11TH International Turkish Spine Congress. 29 April – 3 May 2015, Çeşme İzmir, Turkey.
 5. 13TH Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM). 21-24 April 2016, Antalya, Turkey.
 6. 37TH SICOT Orthopaedic World Congress.8-10 September 2016, Rome/Italy.

KATILINAN ULUSAL KONGRE VE KURSLAR:

 1. Pediatrik Diz Sorunları Sempozyomu, 15–16 Haziran 2007, İstanbul.
 2. Temel Artroplasti Kursu, 29–30 Mart 2008, Ankara.
 3. 0–6 Ay Arası GKD-PEV Tanı ve Tedavi Uygulamalı Kursu, 28–29 Haziran 2008,   Konya.
 4. Gaziantep Ortopedi Günleri, 23–25 Ekim 2008, Gaziantep.
 5. Temel Bilimler Araştırma Okulu, 18–21 Şubat 2009, Samsun.
 6. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, 25–26 Eylül 2009, Ankara.
 7. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım 2009, Çeşme/İzmir.
 8. Derviş Manizade Günleri, Travmatik Çıkıklar, 11–12 Aralık 2009, İstanbul.
 9. Artroplasti Kış Toplantısı, 4–7 Mart 2010, Bursa.
 10. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 1–3 Nisan 2010, Antalya.
 11. Temel İntramedüller Çivileme Kursu, 13–16 Ocak 2011, Çeşme/İzmir.
 12. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 22–24 Eylül 2011, İstanbul.
 13. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim–5 Kasım 2011, Belek/Antalya.
 14. Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi, Kalça Artroskopi ve Kıkırdak Sorunları, 5. Bahar Toplantısı, 9–10 Aralık 2011, İstanbul.
 15. Temel Bilimler Araştırma Okulu, 1–3 Mart 2012, Mersin.
 16. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 17. Yıllık Toplantısı, 24–26 Mayıs 2012, Ankara.
 17. Gazi Omuz Artroskopi Kursu Sertifikası, 4–5 Ocak 2013, Ankara.
 18. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem Cerrahisi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Lara, Antalya.
 19. Türk Manyetik Rezonans Derneği, 18. Yıllık Toplantısı, 23–25 Mayıs 2013, Ankara.
 20. Türk Pediatri Kongresi. 10-13 Haziran 2013, İstanbul.
 21. Tübitak Ulakbim Dergipark Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı. 29 Mayıs 2014, Ankara.
 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim–1 Kasım 2015, Belek/Antalya.
 23. TOTDER-SET 2015-2016 Dönemi 8. Eğitim Toplantısı, Diz Artroplastisinde Görülen Komplikasyonlar ve Sakınma Yöntemleri, 7 Mayıs 2016, Kocaeli.
 24. Ortopedi ve Travmatoloji Istanbul Buluşmasi. 12-15 Mayis 2016, İstanbul.
 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Belek/Antalya.

SERTİFİKALAR:

 1. TC Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (B Kategorisi- Araştırmacılar). 31 Mayıs 2010, Kocaeli.

DİĞER BİLİMSEL AKTİVİTELER (SERTİFİKASIZ)

 1. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Gelişimsel Kalça Displazisi, 3 Mart 2007, İstanbul.
 2. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Açık Kırıklara Yaklaşım, 3 Kasım 2007, İstanbul.
 3. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Ayak Bileği Çevresi Kırıkları, 8 Aralık 2007, İstanbul.
 4. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar, 5 Ocak 2008, İstanbul.
 5. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Omuz Çevresi Kırıkları, 2 Şubat 2008, İstanbul.
 6. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Spesifik Enfeksiyonlar, 1 Mart 2008, İstanbul.
 7. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Serebral Palside Üst Ekstremite, 3 Mayıs 2008, İstanbul.
 8. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Rotator Manşet Hastalıkları, 11 Ekim 2008, İstanbul.
 9. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Kötü Huylu Kemik Tümörleri, 15 Kasım 2008, İstanbul.
 10. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, İyi Huylu Kemik Tümörleri, 6 Aralık 2008, İstanbul.
 11. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Bel Ağrıları, 3 Ocak 2009, İstanbul.
 12. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Adelosan İdyopatik Skolyoz, 4 Nisan 2009, Kocaeli.
 13. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Eksternal Tespit Yöntemleri, 2 Mayıs 2009, İstanbul.
 14. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Diabetik Ayak, 3 Ekim 2009, İstanbul.
 15. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Omuz İnstabiliteleri, 14 Kasım 2009, İstanbul.
 16. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Aşil Tendon Patolojileri, 5 Aralık 2009, İstanbul.
 17. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Üst Ekstremite Tendon Yaralanmaları, 6 Şubat 2010, İstanbul.
 18. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Gelişimsel Kalça Çıkığı, 3 Aralık 2011, İstanbul.
 19. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Diz Çevresi Kırıkları, 7 Ocak 2012, İstanbul.
 20. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Femur Proksimal Uç Kırıkları, 9 Haziran 2012, Kocaeli.
 21. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Kötü Huylu Kemik Tümörleri, 7 Aralık 2013, İstanbul
 22. TOTDER-SET Eğitim Toplantısı, Diz Artroplastisinde Görülen Komplikasyonlar ve Sakınma Yöntemleri, 7 Mayıs 2016, Kocaeli.